Opština Despotovac

Opština Despotovac leži na Resavi, prostire se u tri morfološke celine: Beljanicu, Kučaj i Moravsku dolinu. Položaj opštine Despotovac je veoma povoljan. On je po mnogo čemu zanimljiv kao i njegova prošlost, okolina i običaji. Smešten je na izlazu iz Resave iz uklještenog meandra, odakle ona kreće kroz kotline i kreće svoj put prema Velikoj Moravi.

Po svojoj arheološkoj starosti dolina Resave se može meriti sa najstarijim delovima sveta. U dolini Resave postoje pećine koje su bile nastanjene još u doba neolita, a možda i paleolita. O tome svedoče pećine obložene debelim slojem patine od dima, kao i ostaci oružija i oruđa koje je tada korišćeno, to dokazuje da je Resava bila naseljena pre nekoliko hiljada godina.

Starosedeoci doline Resave činilo je Ilirsko pleme Skordisci.

Rimska epoha je ostavila znatno vidnije tragove, postojao je grad Idimum, nalazio se na putu Via – militaris ili vojnički put koji je spajao Viminacijum (Kostolac) sa južnim Balkanom, grad Saloniki (Solun). Idimum je pripadao Rimskoj provinciji Gornja Mezija i bio je jedan od većih gradova, koga je štitilo pet kastela (tvrđava).

Dolaskom Turaka na Balkan, društvene prilike se veoma brzo menjaju, a nakon Kosovskog boja srpskoj vlasteli je potpuno jasno da njihov prodor, ne može da se zaustavi i počinju pripremu za odbranu, po ugledu na oca Lazara Stefan zida grad – tvrđavu Manasiju i ona vrlo brzo postaje kolevka duhovnosti i kulture srpskog naroda.

Površina opštine Despotovac iznosi 623 km2. Opština ima 33 naseljena mesta i ima 33.177 stanovnika.